Når kaller vi et dyr for et rovdyr?

En katt er et rovdyr fordi den fanger mus. Er en svarttrost også et rovdyr – den fanger jo mark?

© Photo by Sander Wehkamp on Unsplash

Begrepet rovdyr brukes i to vitenskapelige sammenhenger: dels som betegnelse på en systematisk gruppe av dyr, dels som et økologisk begrep som beskriver en bestemt livsform. Når vi systematisk sett snakker om rovdyr, dreier det seg om pattedyrordenen Carnivora. Den består av syv forskjellige familier: kattefamilien, hundefamilien, bjørnefamilien, halvbjørnfamilien, mårfamilien, snikekattfamilien og hyenefamilien.

Når vi snakker om rovdyr i økologisk forstand, får vi et betraktelig utvidet antall arter og dyregrupper. Da omfatter definisjonen alle dyr som driver jakt på og dreper andre dyr for å ete dem. Disse dyrene er utstyrt med en eller annen form for jakt- og drapsvåpen – for eksempel spesielle nebb, klør, tenner eller giftorganer – og som regel har de også høyt utviklede sanser.

At det ikke alltid er helt enkelt å avgjøre om et bestemt dyr er et rovdyr eller ikke, blir understreket av følgende eksempler: Systematisk sett regnes den store pandaen som et rovdyr. Pandaen har da også en lang rekke rovdyrtilpasninger, men den lever nesten utelukkende av bambus. Derimot er ikke svarttrosten et rovdyr selv om den fanger og eter meitemark. Det skyldes at den ikke er tilpasset nettopp denne jaktformen. I dagligtale bruker vi ofte begrepet rovdyr om dyr som driver jakt på og dreper andre virveldyr, altså fisker, krypdyr, padder, fugler og pattedyr.