Shutterstock

Kart avslører: Her lever klodens bier

Selv om de er helt avgjørende for naturen, har bienes geografiske utbredelse hittil vært et mysterium. Nå viser et kart for første gang hvor verdens beste bestøvere bor.

Forskere har for første gang tegnet et detaljert verdenskart over biers utbredelse. Kartet gir en overraskende innsikt i hvor biene foretrekker å bo – og kan hjelpe oss til bedre å beskytte det viktige insektet.

Hittil har man visst forbløffende lite om hvor verdens mer enn 20 000 arter av bier lever. Men takket være forskere fra National University of Singapore og Chinese Academy of Sciences har vi nå et detaljert overblikk over insektenes nærvær på kloden.

Kartet er laget ut fra nesten seks millioner observasjoner av bier.

🌍 Se kartet her:

(Jo mørkere farge, jo høyere artsrikdom)

Verdens 20 000 arter av bier lever særlig i områder som Den iberiske halvøy, Midtøsten, Øst-Asia og Amerika.

© Michael Orr et al./Current Biology

Holder seg vekk fra tropene

Resultatene viser at bier først og fremst finnes i tørre, tempererte klima vekk fra polene og ekvator. I motsetning til mange andre insekter holder biene seg helst vekke fra tropiske områder.

Det skyldes antagelig at trær og regnskog gir et dårligere grunnlag for biene enn områder med mange blomster. Bier vil for eksempel heller leve i ørkenområder som opplever frodige oppblomstringer etter regnskyll enn i tropiske skogområder.

Mange av verdens økosystemer er avhengige av bier, som står for helt avgjørende bestøvning av planter. Insektene er imidlertid under stadig større press fra plantevernmidler og andre forurensning av miljøet.

Det har fått mange eksperter til å slå alarm, ettersom vi i verste fall risikerer å utrydde store deler av verdens bestander av bier – med katastrofale konsekvenser for både oss og naturen.

Kart kan forhindre utryddelse

Forskerne håper at den nye kartleggingen kan være med på å avverge skrekkscenarioet. Med en bedre forståelse av bienes foretrukne levesteder kan vi lettere identifisere hvor biene er mest truet.

Kartet gjør det for eksempel mulig å se om de bestøvende insektene naturlig unngår bestemte områder – eller om de snarere har blitt utkonkurrert av plantevernmidler og tapt biologisk mangfold.

Dessuten gjør kartleggingen forskerne i stand til å se nye mønstre i bienes utbredelse, noe som kan gi oss en bedre forståelse for levevaner og variasjoner mellom de mange artene.

Selv om forskere i dag vet mye om enkelte arter, som honningbier og humler, er mesteparten av de vel 20 000 artene fortsatt så godt som ubeskrevne.