Photo by Raphael Schaller on Unsplash

Kan svaner brekke armen på en mann?

Jeg hører ofte folk si at svaner kan brekke armen på en voksen mann bare med et slag med vingen. Jeg har vanskelig for å tro det. Man kanskje stemmer det?

I hekketiden er knoppsvanehannen ofte svært aggressiv overfor både artsfrender og andre som den oppfatter som en trussel mot unger og redeplass. Den blåser seg opp og folder vingene ut, og vingespennet på 2,3 meter og høyden på 1,55 meter kombinert med en høy hvesende lyd avskrekker de aller fleste inntrengere.

Likevel er det vanskelig å finne pålitelige og vitenskapelige opplysninger om svaner som har gått til så harde angrep mot mennesker at de har klart å skade noen.

Man kan derimot finne eksempler på svaner som har bitt folk i fingeren, og ornitolog Stephen Moss påpeker at det i visse tilfeller kan være farlig å komme svanene for nær – spesielt for barn. Men det er og blir en vandrehistorie at svaner kan brekke en voksen manns arm med et slag med vingen.

Og selv om svanene ikke er så farlige som mange tror, er det all grunn til å ha den nødvendige respekten for dem – akkurat som for alle andre dyr.