Shutterstock

Kan meitemarkene virkelig omdanne jorden til muld?

Man forteller ofte barn at meitemarken gjør jord om til muld, men er dette egentlig riktig?

Meitemarkene spiller ganske riktig en stor rolle for den organiske omsetningen i jordbunnen. De lever først og fremst av organisk materiale som råtnende blader, sopptråder og bakterier på og i jorden.

Når dette materialet passerer gjennom ormenes tarmkanal, nedbrytes det til mer grunnleggende bestanddeler. På denne måten setter markene i gang nedbrytningen av det organiske materialet i jorden, og dermed bidrar de til å bevare eller øke næringsinnholdet i jorden. Samtidig sørger meitemarkene for at materialet blir transportert ned i bakken og blandet inn i eksisterende jord.

For eksempel kan vi ofte se visne blader som er rullet sammen og trukket halvveis ned i bakken av meitemarker. Graveaktiviteten bidrar dessuten til å løsne jorden og gjennomlufte den, noe som har stor betydning for planteveksten.

Meitemarkene er med andre ord et glimrende jordforbedringsmiddel, men de er ikke noe tryllemiddel: Der det ikke er noe organisk materiale, kan ikke aldri så mange meitemarker forvandle gold sandbunn til frodig muldjord.