Kan man tenke seg liv uten vann?

Astronomene leter alltid etter vann. Men kan man tenke seg at organismer utenfor Jorden kan klare seg uten?

The Black Cloud

NASA har et motto når de søker liv i universet: Følg vannet. Og det er det god grunn til. Alt av livsformer vi kjenner fra Jorden, er nemlig nødt til å ha vann for å overleve. Det stemmer at det finnes organismer som kan klare seg med svært lite vann, men vi kjenner ikke til noen som kan unnvære det hundre prosent.

Alt liv vi vet om, er basert på kjemiske reaksjoner, og vi kan ikke forestille oss liv som ikke bygger på kjemi. Kjemiske reaksjoner betinger at stoffer kan reagere med hverandre, og dermed at molekylene kan bevege seg fritt. Den eneste måten det kan skje på, er at de organiske molekylene befinner seg i en væske – men væsken behøver ikke å være vann.

Flytende ammoniakk eller metan ville kanskje vært en erstatning, noe som vil muliggjøre liv på svært kalde kloder. Metan er for eksempel flytende ned til –182 grader celsius. Derfor må vi ikke være altfor opphengt i vann hvis vi leter etter livsformer på Saturns store måne Titan som har sjøer av flytende metan.

Spekulasjoner rundt liv uten væske

Science fiction-forfattere har grublet over liv som verken trenger vann eller andre væsker. Det råder to hovedtanker, hvorav den ene tar utganspunkt i at det litt overraskende er blitt funnet kompliserte molekyler i gasskyene som finnes overalt i Melkeveien.

Det har ført til spekulasjoner omkring liv i disse tåkene. Men teoriene kjører seg fast i det faktum at gasstettheten i de interstellare skyene er svært lav. Den andre hovedtanken er liv på nøytronstjerner, ikke basert på kjemi, men på ultraraske prosesser som styres av kjernekrefter. Slikt liv ville vært grunnlagt på elementærpartikler som hele tiden dannes og henfaller. Hvis en slik livsform finnes, rekker den å oppstå, utvikle seg og forsvinne igjen på få sekunder.