Shutterstock

Kan hunder bli demente?

Hunder får mange av de samme sykdommene som oss – for eksempel gikt, kreft og nyresvikt. Men kan de også bli demente? Og kan hundeeiere redusere risikoen?

Demens rammer ikke bare aldrende mennesker, men også våre firbeinte venner.

Hundedemens påvirker mer enn 30 millioner hunder i USA og mer enn 15 millioner i Europa. Opp mot seksti prosent av hunder over åtte år blir demente.

De tydeligste tegnene på hundedemens er hukommelsestap, forvirring og svekket eller manglende orienteringsevne. Hukommelsen kan bli så svekket at hunden ikke lenger kjenner igjen eieren sin eller husker de vanlige rutinene sine.

Demente hunder er ofte redde, aggressive eller apatiske. Det er vanlig at søvnmønstret endrer seg slik at de sover mye om dagen og blir rastløse om natten.

Som hos mennesker er årsaken at hjernen er i forfall, og forskere har funnet tegn til tap av nevroner og nedbryting av vevet i blant annet hjernebarken og hippocampus.

Hundedemens rammer alle raser, men siden små hunder lever lenger enn store, har de lengre tid til å utvikle lidelsen.

Redd hundens hjerne

Selv om hundedemens ikke kan kureres, kan sykdommen til en viss grad forebygges.

Hvis hunden blir stimulert med leketøy eller med turer i nye områder og får kosttilskudd med for eksempel antioksidanter, kan nedbrytingen av hjernevevet reduseres.

Hos eldre hunder er effekten mindre, så det gjelder å begynne med trening og god ernæring så tidlig som mulig.