Kan elefanter svømme?

Elefantene er Jordens tyngste landdyr. Er det sant at de likevel er i stand til å svømme?

elefant svømmer under vannet
© Shutterstock

Fullvoksne elefanter kan ofte veie seks tonn, så det er ganske riktig ikke dyr man forbinder med evnen til å svømme. Ikke desto mindre er elefantene utmerket i stand til det. På grunn av den massive kroppsbygningen og fremfor alt det kraftige skjelettet har de riktignok ikke særlig mye oppdrift, så de ligger dypt i vannet. Derfor er de nødt til å bruke snabelen som snorkel mens de padler fremover med alle de fire bena. Mange elefanter lever imidlertid et helt liv uten noen gang å komme til å svømme. De tar gjerne et bad, men våger seg aldri lenger ut enn at de kan nå bunnen. Andre svømmer derimot gjerne. Enkelte individer har til og med spesialisert seg på å svømme og gjør det på daglig basis. Det kan imidlertid tenkes at elefantsvømming er mer utbredt enn vi vanligvis tror. Det eneste som er synlig av en svømmende elefant, er snabelspissen. Det betyr at mange svømmende elefanter trolig er blitt oversett eller tatt for noe annet. En av teoriene som er blitt fremsatt om det berømte uhyret i Loch Ness, er faktisk at det er bilder av en sirkuselefant som har tatt seg en svømmetur i sjøen. Elefanten er for øvrig ikke det eneste store dyret som kan svømme. Man kjenner blant annet til flere observasjoner av svømmende sjiraffer og av strutser til sjøs. Andre store dyr kan ikke svømme uten videre, men de har mulighet for å lære det, noe som for eksempel er tilfelle med gorillaen.