Kan dyr også være kilne?

Jeg er selv nokså kilen, og har lurt på om dyr kan være kilne slik mennesker er.

Der er stor uenighet blant forskerne om hva som skjer når en person blir kilt. Noen oppfatter latteren som et tegn på underkastelse, mens andre mener at det er en reaksjon som knytter et bånd mellom to individer. Fordi vi ikke vet nøyaktig hva som skjer hos menneskene, er det vanskelig å si om dyr kan være kilne. Det er imidlertid konstatert at tamme menneskeaper oppfører seg som menneskene hvis de blir kilt. Derimot er det umulig å si hva andre dyr opplever. De fleste vil nok reagere hvis de for eksempel blir prikket mellom ribbena, men det er umulig å si om det er fordi de føler et ubehag eller noe annet rart.