Kan dyr også bli forelsket?

Noen dyr har én partner hele livet, f.eks. pingvinen. Føler de litt som vi gjør?

Penguins in love

Hos forelskede personer aktiverer et samspill mellom signalstoffene dopamin og noradrenalin en hjernedel som heter halekjernen. Det er en primitiv del som også finnes hos dyr, der den sannsynligvis har samme funksjon.

Studier av sjimpanser, hunder og elefanter har vist at de noen ganger når de velger en partner å pare seg med, utviser noe som ligner på ømhet for den foretrukne, som de gir all sin oppmerksomhet – i så stor grad at de i visse tilfeller ikke tar til seg mat.

Det samme kjennetegner menneskets forelskelse, selv om vi naturligvis ikke vet om dyr føler forelskelse som oss.

Når mennesker har vært et par en stund, glir forelskelsen over i kjærlighet eller fellesskapsfølelse, og da er det signalstoffet oksytocin som frigis i hjernen. Stoffet frigis også i hjernen på den amerikanske præriemarkmusen under paring, slik at hannen og hunnen blir et par etterpå og går sammen om ungenes oppvekst. Præriemarkmus er et av de få pattedyrene som lever i livslangt monogami.