Shutterstock

Kan dyr forutsi naturkatastrofer?

Når for eksempel et jordskjelv eller et vulkanutbrudd rammer, hører man noen ganger at ville dyr har søkt tilflukt lang tid i forveien. Kan det være riktig?

Allerede for mer enn 3000 år siden var kinesiske lærde helt overbevist om at dyr var i stand til å forutsi mange ulike naturkatastrofer.

Hvis de lærde holdt øye med atferden til både ville og tamme dyr – både fisk, krypdyr, fugler og pattedyr og noen ganger også insekter – ville de bli advart om jordskjelv og vulkanutbrudd timer, dager eller faktisk uker før de fant sted.

Supersensitive dyr

Vulkaner og jordskjelv kommer med en rekke advarsler i dagene og ukene før katastrofen til slutt inntreffer – i form av både temperaturendringer, små jordskjelv og gassutslipp. Disse endringene kan dyrene, med sine fintfølende sanser, fange opp bedre enn noe måleutstyr. Forskere fra hele verden har samlet inn en rekke beretninger om dyrs oppførsel og diskutert fenomenet i årevis, men det var først nylig de kom fram til et gjennombrudd.

Fugler merker endringer i magnetfeltet

Når bergarter utsettes for press før et jordskjelv, endres de magnetiske og elektromagnetiske feltene. Fugler bruker magnetfeltet i forbindelse med navigasjonen og merker selv ganske små endringer.

1

Dyr merker gass og vibrasjon

Når et jordskjelv eller et vulkanutbrudd er under oppseiling, er det bevegelse under bakken. Takket være sine fintfølende sanser kan dyr oppfatte endringene og stikke av før katastrofen rammer.

2

Fisk beveger seg vekk fra gass

Før vulkanutbrudd siver gass gjennom jordlagene og ut i sjøer og elver. Derfor beveger fisk og andre vanndyr seg opp til overflaten når et utbrudd nærmer seg.

3

Maurene får varme føtter

Når magma stiger opp mot overflaten, endrer temperaturen seg i jordlagene. Maur lever innen et snevert temperaturintervall og oppdager raskt at noe er galt.

4

Slanger merker vibrasjoner

Vulkanutbrudd og jordskjelv innledes ofte med mindre skjelv. Slangenes følsomme vibrasjonssans registrerer at omgivelsene beveger seg på en ny måte.

5

Sauer flykter fra utbrudd

Forskerne har observert at saueflokker forlater vulkanene lenge før utbruddet kommer.

6
© Claus Lunau

Da vulkanen Etna hadde en serie utbrudd fra 2012 til 2014, og det sentrale Italia ble rammet av jordskjelv i 2016 og 2017, kunne forskere påvise at mange dyr reagerte i timene før det skjedde.

Geiter og sauer forlot skråningene opp mot Etna før utbruddene. I stedet beveget de seg til steder med mye vegetasjon – et tegn på at områdene sjelden blir rammet av lava.

Forskernes konklusjon er at dyr er bevisste på naturkatastrofer minst 4–6 timer før de inntreffer.