OlgaLiss / Shutterstock
Pussefisk

Intelligens i dyreverdenen

Dyrene har også intelligens – men på et lavere nivå.

Selv om mennesket er den eneste dyrearten som kan tenne ild, kommunisere med bokstaver og noter, navigere etter et kart og løse matematiske ligninger, er ikke vår hjerne svært forskjellig fra hjernen til aper eller andre pattedyr.

De to største forskjellene består i at vi har flere nerveceller enn dyrene i den foldede hjernebarken, og at våre nerveceller er isolert bedre slik at nervesignalene kan flyte raskere.

De fleste forskere tror at menneskets overlegne intelligens ikke er fundamentalt annerledes enn dyrenes intelligens, men at vi bare har utviklet den til langt høyere nivåer.

Mange dyr demonstrerer nemlig intelligente trekk ved å bruke verktøy, kommunisere med hverandre, samarbeide eller vise omsorg for artsfeller, men mennesket gjør det samme i langt høyere grad.

Imidlertid er det vanskelig å måle dyrenes intelligens fordi de ikke kan fortelle oss hva de tenker, og derfor kan forskerne bare uforpliktende nevne de mest intelligente dyrene.

Chimpanse sitting

Primater

Sjimpansen regnes for å være like intelligent som et barn på tre år fordi de kan uttrykke seg med lyder, håndbevegelser og ansiktsuttrykk, lure og narre andre for å oppnå fordeler samt utvise forståelse for tallstørrelser og tallrekkefølger.

Dolphine

Havpattedyr

Delfiner, eksempelvis tumlerne, kan lære mange avanserte bevegelser (triks), kan synkronisere dem med andre artsfrender og til og med lære dem videre, samt at de kan lære å forstå og uttrykke seg på enkle, kunstige språk.

elephant

Pattedyr

Den indiske elefanten behersker enkel addisjon. Hvis man legger henholdsvis 3 og 5 epler i to atskilte kurver som elefanten ikke kan se ned i, og deretter legger ytterligere 2 epler i hver kurv , vil elefanten velge å gå til kurven som inneholder 7 epler.

Crow looking for food

Fugler

Kortnebbkråken tar i bruk mange slags verktøy i jakten på mat. Den slipper for eksempel nøtter ned på trafikkerte veier slik at biler kjører over dem og knuser det harde skallet.

Veined octopus

Virvelløse dyr

Blekksprutarten Amphioctopus marginatus sleper rundt på to halve kokosnøtter og slår dem rundt seg som et hus til vern hvis farer truer.

Cleaner wrasse

Fisker

Pussefisken gjør seg ekstra flid med parasittrensingen hvis andre fisker bivåner forestillingen – i håp om at de vil la seg friste av den gode servicen.