Shutterstock

Tiltrekkes kakerlakker av døde artsfrender?

Det sies at hvis man dreper en kakerlakk, vil det tiltrekke enda flere kakerlakker. Er dette et faktum eller bare en myte?

Kakerlakker er en stor gruppe insekter med mer enn 3500 beskrevne arter. De er upopulære fordi de kan ødelegge matvarer og føre dårlig lukt med seg inn i huset.

Insekter med et sosialt liv kommuniserer ofte ved hjelp av kjemiske midler. Midlene kalles feromoner og produseres i dyrenes organismer for å utløse en bestemt reaksjon hos individer av samme art. På samme måte som hormonene regulerer en organismes indre, bidrar feromonene til å styre dyrenes atferd og utvikling innenfor en populasjon.

Forsøk med amerikansk kakerlakk viser at denne arten ikke tiltrekkes, men derimot flykter når det oppstår et brudd i kroppen til en artsfrende. Bruddet forårsaker nemlig et frislipp av alarmferomoner som forteller kakerlakkene at de må unngå steder der artsfrendene er døde.

Til gjengjeld viser forsøk med tysk kakerlakk, som er den vi oftest støter på her i landet, noe ganske annet. Avføringen til denne arten inneholder stoffer som får artsfrendene til å samle seg. Dette kan være lurt for arten hvis én kakerlakk har funnet så mye mat at andre kakerlakker også kan ha glede av den.

Men det betyr også at når man moser en kakerlakk, vil det nødvendigvis frigjøres avføring som dermed tiltrekker seg flere kakerlakker. Formålet med eksperimentene besto i å finne ut om stoffene i avføringen kunne benyttes til å utvikle smarte feller for kakerlakkene.