Spiser bier kjøtt?

Bier er mest kjent for å samle nektar. Men finnes det også arter som spiser kjøtt?

Bier angriper veps som har kommet for tett på bikuben sin
© Shutterstock

Selv om nesten alle bier er vegetarer, finnes det faktisk enkelte arter som er gått over til kjøtt. De kjøttetende biene, som primært lever i Sør-Amerika, går på jakt etter større, døde dyr. Når de finner et, gnager de av små kjøttbiter som de spiser eller bringer hjem til kuben. Nesten alle de kjøttetende biene er åtseletere. Men nylig har to biologer ved universitetet i Sao Paulo, Sidnei Mateus og Fernando Noll, oppdaget at i hvert fall en enkelt art, Trigona hypogea, også er aktive jegere. Disse biene kaster seg særlig over andre insekters larver, for eksempel vepseyngel fra et nettopp forlatt bol. De uheldige larvene blir trukket levende ut av cellene før biene tygger dem i stykker og transporterer kjøttet hjem til kuben der deres egne larver får glede av det. Forskerne tror at Trigona hypogea har utviklet denne atferden fordi det er en viss risiko ved å spise råtnende kjøtt som kan inneholde mange bakterier. I et forsøk ga man biene valget mellom levende marker og råttent kjøtt, og de aller fleste foretrakk den første varianten. De kjøttetende biene som foretrekker råtnende kjøtt, har for øvrig gitt anledning til et uvanlig fenomen innenfor planteverdenen. I området der biene lever, avgir noen av plantene ikke de vanlige aromatiske duftene, men derimot en stram lukt av råttent kjøtt som biene ikke kan motstå. På den måten lokker plantene biene til seg, som dermed sørger for bestøvningen likevel.