Mosquito stinging

Hvordan stikker mygg?

Snabelen til myggen er ganske tynn. Hvordan trenger den gjennom huden? Og hvordan suger den blod?

Vanligvis er det slik at myggen lever av sukkerløsninger fra planter, men når hunnene skal utvikle egg, trenger de næringsrik føde som helst bør bestå av blod fra dyr eller mennesker.

Myggen henter blod fra de små blodårene i det vi kaller lærhuden, og for å nå ned til dem må myggen først trenge gjennom overhuden. For å få til det har den en avansert stikksnabel som er dannet av forlengede munndeler. Snabelen består av et ytre hylster som ligger rundt en stilettbunt av kitin som minner om nålen på en injeksjonssprøyte.

Kraft til å føre stilettbunten inn gjennom huden skaper myggen ved å presse og lage vibrasjoner med hodet slik at stilettbunten skjærer seg inn i huden.

Når snabelen har trengt gjennom overhuden, registrerer sanseceller i buntspissen om det finnes en liten blodåre der som myggen kan suge fra. Før myggen begynner å suge, utsondrer den et spytt som hindrer blodet i å koagulere.

Selve sugingen skjer ved hjelp av muskelpumper i hodet og svelget på myggen. De skaper et undertrykk i snabelen slik at blodet strømmer inn gjennom spissen, passerer snabelen og ender i myggens fordøyelsessystem.

Etter at myggen har sugd en større eller mindre mengde blod, drar den sugesnabelen til seg og flyr til et trygt sted der den i ro og fred kan fordøye porsjonen med blod.

Mosquito mouthpart

Hos de fleste hunnmygger vil en enkelt dose blod utløse utviklingen av egg. Antallet egg avhenger av måltidets størrelse, altså blodmengden, men vanligvis legger en hunnmygg 50 til 200 egg.

Avansert snabel tar for seg av blodet

Myggens snabel består av et hylster og en hul bunt av stiletter der én er særlig spiss. Den skjærer opp huden og drar med seg de andre stilettene.

1. Myggens snabel består av en stilettbunt omgitt av et hylster. Når stilettbunten trenger inn i huden, følger ikke hylsteret med, men presses mot huden og bøyes stadig mer etter hvert som snabelen trenger dypere inn.

2. Sanseceller ytterst på stilettbunten merker når den treffer på en blodåre. Nesten samtidig skiller myggen ut en væske som gjør at blodet ikke koagulerer.

3. Ved hjelp av muskelpumper i hode og svelg skaper myggen et undertrykk i snabelen slik at det flytende blodet strømmer uhindret inn.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: