Kan kaffegrut kverke maur?

Er kaffegrut noe tess som insektmiddel?

Kan kaffegrut kverke maur

Listen over mirakelmidler som bekjemper skadedyr, omfatter alt fra øl og eggeskall til hundehår.

Et av de mest mirakuløse er kaffegrut som blant annet skal være uovertruffent når det gjelder å bekjempe maur eller holde dem unna hus og terrasser. Et annet er oppvaskmiddel som skal virke mot bladlus.

Maur motstår kaffegrut

Det er ingenting vitenskapelig som taler for at kaffegrut skal virke som et middel mot maur. Kaffegrut inneholder riktignok koffein som er giftig, men for å ha noen virkning mot maur og andre skade- og plagedyr må det brukes i mye høyere konsentrasjoner.

Oppvaskmiddel eller såpe er mye mer effektivt og har lenge vært brukt mot insekter blant annet i gartnerier. Mest imponerende er det at såpe virker mot alle insekter i større og mindre grad. Den eneste ulempen er at dyrene helst bør sprutes eller sprayes direkte med en eller annen form for såpeoppløsning for at den skal fungere etter hensikten.

Oppvaskmiddel er effektivt mot maur

Oppvaskmiddel eller en såpeoppløsning kan ta livet av et insekt på forskjellige måter. Hva som til syvende og sist ender med å bli skadedyrets bane, varierer med hvilket insekt det dreier seg om, samt eksterne forhold som været.

  1. Såpeoppløsningen tetter igjen spiraklene i insektets pustesystem slik at det blir kvalt.

  2. Såpen kan løse opp et tynt vokslag på insektets overflate, noe som gjør at det tørker ut.

  3. Cellemembraner består stort sett av fettmolekyler. Såpen ødelegger dem, og dyret dør.

Nådesløst oppgjør på Juleøya: MAUR VS. KRABBER

Krabbene på tropeøya Christmas Island kunne trengt noen gode råd til bekjempelse av maur. De er nemlig i ferd med å bli invadert: