Shutterstock
Sommerfugl og blomst

Kan sommerfugler klare seg uten støv på vingene?

Stemmer det at sommerfuglene dør hvis vi rører vingene deres? Og hvor mye støv kan de miste?

Det er en utbredt oppfatning at sommerfugler mister evnen til å fly – eller faktisk kan dø – hvis man gnir støvet av vingene deres. Historien er både dramatisk og romantisk, men den har ingenting med virkeligheten å gjøre.

Støvet på overflaten av vingene består av flate skjell som gir sommerfuglene de flotte fargene. Noen av skjellene inneholder pigmentkorn, men mange av de sterkeste fargene frambringes av den måten skjellene reflekterer lyset på.

Sommerfuglevinge mønster

Det flotte fargemønsteret på sommerfuglenes vinger framkalles av små skjell som reflekterer lyset ulikt.

© Shutterstock

Skjellene ligger over hverandre som små takstein, og når lyset trenger ned gjennom dem, reflekteres det av flere lag. Det betyr for eksempel at hvis avstanden mellom skjellene passer nøyaktig til bølgelengden på blått lys, vil det reflekterte blå lyset bli ekstra sterkt.

Årsaken er at lysbølgene fra flere lag kommer i fase, altså svingningene forsterker hverandre. Tvert imot vil skjellene «skru av» andre farger fordi de reflekterte lysbølgene med disse fargene kommer i motfase.

Støvet er viktig for arten

Sommerfuglene bruker fargemønstre til å finne maker å pare seg med. Hos noen arter har hannene dessuten spesielle duftskjell som avgir stoffer som tiltrekker hunnene.

Dermed har skjellene – eller sommerfuglstøvet – betydning for artens overlevelse, men altså ikke for det enkelte individets flyegenskaper.