Sommerfugl som sitter på en solsikke midt i en åker
© Shutterstock

Kan sommerfugler klare seg uten støv på vingene?

Stemmer det at sommerfuglene dør hvis vi rører vingene deres? Og hvor mye støv kan de miste?

Det er gammel og utbredt overtro at sommerfuglene dør, eller i hvert fall mister evnen til å fly, hvis vi gnir støvet av vingene deres. Det er en ganske romantisk historie, men den har ingenting med virkeligheten å gjøre. Støvet på en sommerfuglvinge er i virkeligheten små, fargede skjell. Det er de som danner dyrenes fargestrålende mønstre, men de har ingen direkte betydning verken for dyrenes evne til å fly eller til å overleve. Derimot spiller mønstrene en stor rolle når sommerfuglene skal tiltrekke maker eller kamuflere seg. Hvis vi virkelig vil frata en sommerfugl flygeevnen, må vi krølle vingene eller rett og slett rive dem i stykker. Forskere som studerer amerikanske monarksommerfugler, gnir ofte bort en del av skjellet på vingene for å merke dyrene, men det skaper ingen problemer for sommerfuglene. Det finnes faktisk også flere sommerfuglarter som allerede fra naturens hånd mangler de fleste skjellene på vingerne. Uten det fargede belegget er vingene glassklare membraner, noe vi kan se hos flere tropiske og subtropiske sommerfuglarter. Hos dem fungerer de gjennomsiktige vingene som kamuflasje, idet de får dyrene til å gå i ett med bakgrunnen. Også på våre breddegrader kan vi finne sommerfugler med klare vinger. Såkalte glassvinger har skjell på vingene når de kommer ut av puppen, men skjellene faller av allerede på den første flyturen.