Insekter

Forskerne tviler på at biller føler smerte når for eksempel maur drar den i følehornene.

© SHUTTERSTOCK & W. D. TRACEY JR. ET AL.

Kan insekter føle smerte?

En flue kan hamre hodet inn i et vindu igjen og igjen, men det ser ikke ut til at den merker det. Betyr det at insektet ikke føler smerte?

For at et dyr skal kunne føle smerte, må det ha en form for kroppslig bevissthet eller oppmerksomhet.

Den må ha et referansepunkt – en normaltilstand som smerten kan avløse.

Bevissthet føler smerten

Om insekter kan føle smerte, er derfor avhengig av om de har noen form for bevissthet.

De fleste insektforskere tviler, for insekthjerner bare har om lag 250 000 nevroner, og de aller fleste blir brukt til å kontrollere sansene – til sammenligning har en brunrotte 200 millioner nevroner.

Kakerlakker har med 1 mill. nevroner størst hjerner i insektriket.

Dessuten ligger insekter veldig langt fra oss evolusjonært, og det som kanskje kan tolkes som smerteatferd, kan derfor være vanskelig å analysere. Men vi er ikke i tvil om at for eksempel en hund føler smerte, for den utfører de samme bevegelsene og utstøter lyder vi kjenner igjen.

Sanseceller som pattedyr

Forsøk med bananfluelarver har imidlertid vist at de har sanseceller i huden som reagerer på skader i vevet. Disse cellene svarer til pattedyrs smertereseptorer, de såkalte nociseptorene.

Hos pattedyr er nociseptorene plassert rundt om i det meste av vevet i kroppen, og de sender smertesignaler til hjernen, som så frambringer smertefølelsen. Om noe tilsvarende skjer hos insekter, vet forskerne fortsatt ikke.

Bananfluelarve vrir på seg

I et forsøk på å avgjøre om insekter kan føle smerte, observerte forskere bananfluelarver som ble prikket med en spiss.

Når spissen ikke var oppvarmet, reagerte ikke larven på å bli stukket med den.

Men hvis pinnen var varmet opp til 40 grader, vred larvene seg i noen korketrekkerlignende bevegelser.

Det beviste at larvene har sanseceller i huden, men ikke om det var et tegn på smerte eller bare en fluktrefleks.