Kan fluer advare hverandre?

Hver eneste gang jeg tar frem fluesmekkeren og slår en enkelt flue, forsvinner de øvrige sporløst. Er de i stand til å advare hverandre?

Mange fluer som er samlet på det samme taket
© Shutterstock

Det er tre ting som kan få en flue til å stikke av. Den første er bevegelse. Fluenes store øyne er ekstremt følsomme for raske eller rykkvise bevegelser. For fluen betyr bevegelsen fare og utløser omgående en fluktreaksjon. Den andre tingen er en rask luftstrøm. Fluekroppen er utstyrt med små sansehår som blant annet kan registrere luftbevegelser. Hvis fluen plutselig merker en luftstrøm, skyldes det sannsynligvis en fiende som er på vei mot fluen med stor fart. Den eneste rimelige reaksjonen er flukt. Hos noen arter er disse sansehårene til og med direkte forbundet med musklene i bena og vingene, slik at ikke kostbar tid går til spille med å sende signalet via hjernen. Den siste tingen som kan få en flue til å ta alle de seks bena på nakken, er såkalte alarmstoffer. Disse stoffene, som vi finner også hos mange andre dyr, blir frigitt når en flue på en eller annen måte blir skadet. Stoffene forteller at det er fare på ferde, og at den som ikke vil lide samme skjebne, må stikke av. Derfor kan vi godt si at fluene kan advare hverandre. Med alarmstoffene skjer det direkte, men også når en flue stikker av på grunn av en plutselig bevegelse eller en luftstrøm, dreier det seg om en form for advarsel – når en flue ser en artsfelle ta flukten, vil den automatisk gjøre det samme.