Hvorfor tiltrekkes insekter av sterkt lys?

Forskerne har flere forslag til hvorfor noen flygende insekter er sterkt tiltrukket av kunstig lys.

Insects swarming around lamp

Insektforskere har i årevis brukt lysfeller for å fange nattaktive, flygende insekter. Erfaringene går ut på at visse insektarter er sterkt tiltrukket av lyset fra lampene, mens andre arter blir forvirret eller rett og slett får aversjon mot lyset. Noen insekter kan først nærme seg lyskilden, men fjerne seg når de kommer for tett innpå. Og forskerne har flere teorier om hvorfor noen av de flygende insektene tiltrekkes av kunstige lyskilder.

Ifølge forskerne kan insektenes orienteringsevne gå i spinn. Noen av dem benytter nemlig måneskinnet å navigere etter, og når det tennes et ekstra lys, kan det oppfattes som en måne og utløse en uheldig reaksjon i insektenes nerveystem.

Insect lamp

Noen forskere hevder at det kan være varmen fra lampene som virker tiltrekkende. Dessuten er mange av blomstene som insektene bestøver om natten, enten hvite eller bleke, og derfor har disse insektene en refleks i seg som får dem til å styre mot lyse objekter i mørke omgivelser.

Mange insekter føler også behov for å søke til såkalte svermemerker som brukes som møtested i forbindelse med paringer. Og endelig er det noen insekter som søker mot lyset fordi de får brukt sin viktigste sans – nemlig synssansen.