Hvordan kommuniserer maur?

Nylig satt jeg og betraktet noen maur som slepte ting til tuen. Straks de møtte en hindring, kom det andre maur og hjalp til. Hvordan kunne maurene vite når de måtte yte hjelp?

Maur samarbeider for å konstruere en bro av en gren
© Shutterstock

Maur lever omgitt av feromoner. Dette er duftstoffer som de selv utsondrer. Hvert feromon har en egen betydning, og det finnes feromoner for så godt som enhver situa-sjon. Det finnes eksempelvis mobiliseringsferomoner som mauren avgir hvis problemer skulle oppstå. Når andre maur merker duften, kommer de straks løpende for å hjelpe, og det er grunnen til at de reagerte så hurtig. Maur reagerer blindt på feromoner. Det finnes blant annet et gravferdsferomon som dannes når en maur dør. Da behandler kollegene den døde mauren som avfall og bærer den ut av tuen. I et forsøk sprøytet man gravferdsferomon på levende maur. De andre maurene ignorerte sprell, biting og protester fra forsøksmaurene. De luktet avfall, dermed måtte de ut.