Shutterstock

Hvordan kommer kakerlakker seg inn i huset?

Hvordan finner små skadedyr som kakerlakker veien inn i kjøkkenet vårt?

Kakerlakker er fryktede skadedyr overalt i verden. De forbindes vanligvis med restauranter med tvilsom hygiene, men de kan også dukke opp på kjøkkenet i vanlige hjem.

Kakerlakker foretrekker varme og fuktige områder der de kan finne matrester og annet avfall.

Både de voksne dyrene, eggkapslene og eggene er veldig hardføre, og derfor spres dyrene med vareleveranser eller for eksempel via klærne til gjester.

Kakerlakker har en spesiell evne til å klemme seg gjennom selv veldig smale sprekker og kan komme seg rundt overalt i en bygning – blant annet ved å klatre på varmerørene.

Et kakerlakkangrep kommer for mange som et sjokk, fordi dyrene er flinke til å gjemme seg og er aktive om natten. Derfor oppdager man vanligvis ikke angrep før det er veldig omfattende.

Kakerlakker er stort sett altetende og kan spre alvorlige sykdommer og infeksjoner som salmonella, dysenteri og mage-tarmkatarr fordi de forurenser matvarer med avføringen sin.

Det finnes om lag 4600 arter kakerlakker, men bare 30 arter knyttes til mennesker, og bare fire er egentlige skadedyr.

Kakerlakker er for det meste relativt små dyr, bare to–tre centimeter lange. Det finnes imidlertid en rekke tropiske arter der individer kan bli over ti centimeter lange.

Hva er sølvkre – og hvordan blir man kvitt dem?