Hvor høyt kan insektene fly?

Noen insekter er hardføre. Det er funnet humler i 5600 meters høyde.

Bees in the sky

I sin alminnelighet er det slik at jo høyere insekter flyr, desto mer begrenset blir flygemulighetene. De fysiologiske vilkårene forverres i tillegg fordi temperaturen og oksygenmengden i luften faller med økende høyde. Luften blir også tynnere høyere oppe, og det svekker insektenes aerodynamiske egenskaper.

Men mange insekter har robuste organismer som tåler ekstreme forhold. Det er eksempelvis funnet humler i fjellstrøk 5600 meter over havet der det er kaldt, lufttettheten er lav og oksygenmengden mer enn halvert i forhold til ved havnivå.

I de frie luftmassene er det heller ikke uvanlig å finne små insekter i over 2000 meters høyde. Der blir de transportert omkring av kraftige luftstrømmer, og mange insekter bruker de høytliggende luftstrømmene til å komme til steder med mer mat og bedre muligheter til reproduksjon.

Som oftest skjer det i noen hundre meters høyde og kan omfatte svermer på mange millioner individer som på den måten blir fraktet flere tusen kilometer uten selv å bruke energi.

Insekter på nattevandring

Forskerne har studert disse insektmigrasjonene ved hjelp av radarmålinger. Resultatene viste at de høytflygende insektene ikke sjelden foretar sine migrasjoner om natten. Da reduserer de blant annet også risikoen for å bli spist av fugler.

Når det er regn i sikte, flyr insektene lavere enn vanlig. Det skyldes endringene i luften som regnværet fører med seg. Biologene mener at det særlig er den økte luftfuktigheten som får insektene til å fly nærmere bakken.