Hva om alle bier døde?

Massedød blant bier er for tiden et alvorlig problem flere steder i verden. Hvis alle sammen forsvinner fra jordas overflate, kan det blant annet få store konsekvenser for plantene og for vår tilgang på frukt og grønnsaker.

Bi top

Verdens bestand av honningbier har minket siden 1950.

Men i perioden fra midten av 1980-tallet har bestanden sunket så dramatisk at forskere er bekymret for at honningbien faktisk kan dø ut.

Problemet blir bare mer alvorlig av at bier over hele verden stadig oftere rammes av såkalt kubekollaps, hvor hele kolonier ganske enkelt forsvinner.

Svermende bier.

© Shutterstock

Frukt og grønnsaker forsvinner

Bier produserer naturligvis honning, men det er langt viktigere at de bestøver mange av de plantene vi lever av.

Ifølge beregninger bestøver honningbier 70 av de omkring 100 planteartene som brødfør om lag 90 prosent av jordens befolkning.

Hvis biene dør ut, får vi altså et stort problem siden veldig mange av de plantene vi spiser, også vil forsvinne. Mange ville blomster vil også dø ut, siden honningbier samler pollen og nektar fra hundrevis av arter.

Derimot vil ikke kornavlinger bli påvirket, siden de blir bestøvet av vinden.

© Shutterstock

Bier tar frukt med seg i graven

Uten bier vil vi miste mange populære frukter og grønnsaker:

 • aprikoser
 • agurker
 • appelsiner
 • plommer
 • bomull
 • bønner
 • sitroner
 • fersken
 • grapefrukt
 • nyper
 • jordbær
 • kaffe
 • kakaobønner
 • kirsebær
 • kiwi
 • løk
 • mango
 • nektariner
 • pærer
 • raps
 • rips og solbær
 • solsikker
 • tomater
 • valnøtter
 • vindruer
 • epler

Plantearter går voldsomt tilbake

Planter kan ikke uten videre skifte bestøvningsteknikk eller bestøvningspartner, så på kort sikt vil mange plantearter bli hardt rammet.

På lengre sikt vil forholdene antagelig rette seg noenlunde opp igjen fordi andre insekter vil overta honningbienes nisje.

Det finnes flere insekter som i prinsippet kan overta bestøvningen av frukttrær, men de er mindre vanlige og vil derfor ikke kunne bestøve i nærheten av like mange planter som biene rekker over i dag.

Frukttrær og andre planter kan i ytterste konsekvens bestøves med menneskers hjelp, men det vil føre til lavere produksjon og en enorm økning av prisene.