Har insektene ører?

Insekter ser ikke ut som om de har ører. Kan de høre?

insekt som står på kanten av et menneskeøre
© Shutterstock

Insektene har ikke ører i samme forstand som mennesker, men de aller fleste artene har likevel utmerket hørsel. Insektenes høreorganer er ikke plassert i eller på hodet slik de er hos de fleste andre dyrene vi kjenner. Hos insektene sitter de enten på sidene av bakkroppen, som hos nattsvermerne, eller på bena som hos en del gresshopper og sirisser. Ørene hos insektene har en ganske enkel oppbygning. De består av en membran som tilsvarer trommehinnen i menneskeøret, og en rekke nerveceller. Membranen blir satt i svingninger når den treffes av lyder av visse frekvenser. Svingningene påvirker nervecellene, som i sin tur sender beskjed til insektets hjerne. Insektenes ører kan imidler-tid ofte bare oppfange et meget smalt bånd av frekvenser. Gresshoppenes og sirissenes hørsel er bare innstilt på å høre de lydene som artsfellene deres frembringer. Nattsvermerne lytter utelukkende etter de høyfrekvente klikkene fra flaggermus som jakter på dem. På denne måten kan de rekke å komme seg i sikkerhet før flaggermusene får tak i dem. I tillegg til denne egentlige høresansen er insektene også i stand til å oppfatte lyder på en annen måte. Alle insekter har et større eller mindre antall små sansehår spredt over hele kroppen. Hårene vibrerer når de blir påvirket av vibrasjoner, og ettersom lyder er vibrasjoner, kan insektene oppfange en rekke lyder på denne måten. Denne kroppshøresansen er spesielt høyt utviklet hos nattaktive insekter.