Fluepupper skal løse mordmysterier

Forskere har nå avdekket i detalj hvordan fluelarver forvandler seg til voksne fluer. Fluene skal avsløre dødstidspunktet etter et mord.

Vitneforklaring

Fluepupper har blitt etterforskeres viktigste vitner i mordsaker – i hvert fall når det gjelder å avgjøre dødstidspunktet.

© HALL, SIMONSEN // DANIEL // VEGA // ALAMY/IMAGESELECT // SHUTTERSTOCK

Insektforskere gir nå politiet et nytt kort på hånden under mordsaker.

Spyfluas livssyklus fra egg til flue er et ideelt verktøy til å fastslå nøyaktig når en person døde.

Fluer lander på et lik like etter at hjertet har sluttet å slå, og de legger egg i sår og kroppsåpninger.

Fluernes alder avslører dødstidspunktet

Ved å bestemme livsstadiet for fluene på liket kan insekteksperter regne ut når eggene ble lagt.

Inntil nå har ekspertene imidlertid bare kunnet bestemme dødstidspunktet hvis de fant fluenes egg eller larver, mens fluenes puppestadium var ukjent territorium.

Når larvene forpupper seg, skjer det ingen endringer på overflaten, før den voksne flua ti dager senere bryter ut.

Skanninger viser det nøyaktige dødstidspunktet

Men nå har forskere ved hjelp av avanserte skanningsteknikker undersøkt hva som egentlig foregår inne i puppen.

De har tatt bilder med få minutters mellomrom, slik at de nå har en tidsplan for de viktigste utviklingstrinnene.

Dermed kan politiet i framtiden avsløre helt presist når et mord er begått ut fra tilstanden til puppene på liket.

Skanningene:

Forskerne brukte detaljerte CT-skanninger til å undersøke puppens utvikling. Skanningene avslører drastiske endringer innen få timer.

Etter 6 timer

Like etter at larven har forpuppet seg, begynner vevet å bryte ned seg selv. Samtidig oppstår det en gassboble i midten av puppen. Forskerne vet fortsatt ikke hva formålet med gassboblen er.

Etter 24 timer

Den voksne fluas hode, bein, tarm og åndedrettssystem begynner å vise seg. Gassboblen vokser. Huden løsriver seg enda mer fra puppens innside.

Etter 30 timer

Gassboblen er fortrengt av fluas tarmsystem, og på bare en time har hode og bein utviklet seg fra små knopper til sin ferdige form.