Fire årsaker til at biene dør

Midd, plantevernmidler, ensidig kosthold og dårlig vær tar livet av biene. Hvis det fortsetter, er det slutt på epler, jordbær og kaffe.

Bierne dør

Forskere peker på Varroa-midden, matmangel og pesticider som synderne.

© Shutterstock

Birøktere verden over melder om massedød blant våre honningproduserende venner. I USA er antallet kolonier nesten halvert på 50 år.

Honningbiens slektning, humlen, havnet for få måneder siden på listen over truede arter i USA, etter at bestanden har falt med 87 prosent på bare to tiår. Forskere frykter hva som vil skje hvis det samme skjer for honningbien.

Hvis honningbiene dør ut, er det slutt på epler, jordbær, tomater og kaffe. En tredjedel av all den maten vi spiser i dag, er bestøvet av honningbier.

Forskere peker på fireårsaker til at biene har forsvunnet.

1. Bier angripes av midd

© Shutterstock

Varroa-midd er en liten parasitt som angriper honningbiene og gjør at de som regel dør i løpet av 1-3 år. Midden kom til USA og Europa fra Asia for 30 år siden og har spredt seg til stort sett alle bikolonier.

2. De mangler mat

© Shutterstock

Bier trenger et variert kosthold, noe som har blitt vanskeligere å skaffe seg nå som stadig større områder dekkes av ett enkelt planteslag.

3. Plantevernmidler dreper bier

© Shutterstock

Forskere har funnet ut at neonikotinoider og andre plantevernmidler i landbruket gjør biene desorientert og svake, Store doser er dødelige.

4. Klimaendringer er en utfordring

© Shutterstock

Ny forskning tyder på at klimaendringer bidrar til bienes død. Kalde vintre dreper noen steder opptil 40 prosent av biene i en koloni.

Men det er særlig kombinasjonen av de fire faktorene som gjør det store utslaget for den dramatiske utviklingen.