Finnes det insekter som trekker om vinteren?

Hvor er insektene om vinteren? Er det noen av dem som trekker sørover?

Snø og sludd gjør livet surt for insektene. Men i motsetning til mange fugler og visse pattedyr er det bare en liten del av insektene som har løst problemet ved å stikke av fra det. Det finnes imidlertid enkelte arter som benytter denne teknikken med stort hell. Det best kjente eksempelet er de amerikanske monarksommerfuglene som flyr fra Canada og den nordlige delen av USA om høsten for å tilbringe vinteren i Mexico. Mange av disse sommerfuglene flyr over 4000 kilometer for å komme vekk fra kulden. For øvrig er monarksommerfuglenes uvanlige atferd i fare. Vinterkvarterene trues av tømmerhugst og jordbruk, men Mexicos regjering har nå opprettet et reservat. Men de aller fleste insektene holder seg på levestedet. Man kjenner enkelte arter som kan være aktive i snø og kulde, men det er et fåtall. De fleste tilbringer vinteren i en form for dvale. Dyrenes stoffskifte opphører nesten helt, slik at de ikke behøver særlig mye energi for å overleve. Samtidig utskiller de spesielle glykoproteiner i blodet, og det fungerer som frostvæsken i en bil slik at det ikke dannes is i cellene. Det er imidlertid også en del arter som ganske enkelt dør når kulden setter inn. Men først har de lagt egg som ikke tar skade av frosten. Eggene tiner opp om våren, og en ny generasjon kommer til verden.