Buksvømmeren er verdens mest støyende dyr

Et ganske lite dyr har rekorden i å støye.

Corixidae

Et ganske lite vanninsekt har rekorden i dyreriket i å støye i forhold til størrelsen. En bare to millimeter lang buksvømmer, som på latin heter Microneta scholtzi, kan frembringe lyder på opptil 99,2 desibel, noe som tilsvarer å stå ved siden av en motorsykkel eller stå i første rekke under en rockekonsert.

Hannen produserer den ekstremt høye lyden ved å gni penis mot buken. Ikke overraskende skjer det i et forsøk på å tiltrekke seg hunner. Selv om 99 prosent av lyden slukes av vannet, kan mennesker på land i nærheten av en buksvømmer fint høre lyden.

Buksvømmeren lever i vannhull og sjøer rundt omkring i Europa, og forskerne fant forsøksdyrene i en elv og i et vannhull i Frankrike. De brukte spesielle undervannsmikrofoner for å måle dyrets abnorme lydstyrke.

Små dyr støyer mest

Buksvømmeren, knipsereken og andre småkryp vinner klart over større arter når det gjelder å lage bråk. Skalaen viser enkelte dyrs lydstyrke i forhold til hvor store de er. Dyr som elefant og menneske skårer ikke særlig høyt.