Hvorfor dør bien av sitt eget stikk?

Bistikk: Noen sier at biene dør når de har satt et stikk. Hvorfor er det slik?

© Photo by David Clode on Unsplash

Et effektivt våpen

Brodden hos arbeiderne blant honning- biene har kraftige mothaker som gjør at den ikke kan trekkes ut etter stikket. Når bien flyr bort, har den mistet brodden og litt av bakkroppen, noe som gjør at den dør etter kort tid av skadene. Og brodden vil fortsette – til stor plage for offeret – å pumpe gift ned i stikksåret. Hos enkelte honningbier vil brodden dessuten sprøyte duftstoffer ut i luften, som virker som en melding til andre bier i kuben om at de skal komme og stikke i nærheten av såret.

Bistikk: Kamikaze-atferd til fordel for kuben

Denne selvmordspregede atferden oppsto sannsynligvis i bienes evolusjon fordi de trengte et effektivt forsvar mot alle pattedyrene og fuglene som ville ta av honningen deres.

Men ofring av eget liv er et drastisk skritt som det bare er mulig å ta fordi alle i bisamfunnet har samme mor, nemlig dronningen, og derfor er nær beslektet. Den sterile arbeiderbien kan ved å ofre sitt eget liv øke sjansene for at kuben og bistammens gener overlever. .

Brodden er et omdannet eggleggingsrør

Honningbiens brodd er et eggleggingsrør som i løpet av evolusjonen ble omdannet til forsvarsvåpen. Brodden består av en skarp spiss flankert av to blader med mothaker som etter tur trekker brodden dypere ned i stikksåret. Stikkorganet er også utstyrt med en giftblære og muskler som pumper gift i såret etter at brodden er brukket av.