Damien TUPINIER/Unsplash
honningbier koloni

Biers levetid har blitt halvert i løpet av femti år

Levealderen for bier har falt fra om lag 34 dager til omkring 17 dager siden 1970-tallet. Forskere har en teori om hvorfor 🐝 🧬

Honningbiene har ikke hatt det enkelt det siste halve århundret. Antallet bier har falt kraftig over hele verden.

Alt fra plantevernmidler i landbruket til færre levesteder og økende temperaturer har gjort livet vanskeligere for naturens pollenspredere.

Særlig det siste tiåret har birøktere rapportert om økt dødelighet blant biene i koloniene.

Det kan vise seg å være problematisk for klimaet og matvareproduksjonen – i tillegg til å produsere honning spiller bier en stor rolle som bestøvere i landbruket.

Nå viser et forskningsprosjekt ved universitetet i Maryland i USA at bienes levetid faktisk har falt med femti prosent siden 1970-tallet. Resultatene er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Dansende honingbijen
© Shutterstock

Les også:

Problemer i genene

De fleste tidligere studier av bier har fokusert på miljøfaktorer som parasitter, plantevernmidler, sykdommer og tilgang på mat.

Forskerne i Maryland ville derimot undersøke hvor lenge bier kan overleve i et kontrollert miljø i et laboratorium.

De samlet inn pupper med arbeiderbier som var mindre enn 24 timer gamle, for å undersøke hvor lenge de kunne overleve uten påvirkning fra verden utenfor.

Forskerne satte biene i spesialbygde montere der de fikk ulike typer vann: vann fra springen, demineralisert vann og sukkervann.

Typen vann hadde imidlertid ingen påvirkning på bienes levealder.

Forskerne ble overrasket av at biene ikke levde lenger eller i det minste like lenge som det bier gjorde på 2000-tallet.

honningbier laboratorium

Det var i disse plastmonterne forskerne lot biene bo. De ga biene ulike typer vann for å prøve ut om det hadde påvirkning på hvor lenge de levde. Det hadde det overraskende nok ikke.

© Anthony Nearman

Halvert levealder

Forskergruppen gikk lenger tilbake i tid og fant lignende studier fra 1969. På det grunnlaget kunne de slå fast at honningbiers gjennomsnittlige levetid er halvert.

Forskere har påvist at levealderen for bier har falt fra om lag 34 dager til omkring 17 dager siden 1970-tallet. Problemet kan være genetisk.

Hvis ikke maten eller omgivelsene påvirket bienes levetid – hva var synderen?

Siden forskerne samlet inn biene før de nådde voksen alder, kunne de utelukke eksterne faktorer som plantevernmidler eller matmangel. Årsaken til den kortere levetiden være en faktor fra før de ble isolert.

Siden den reduserte levetiden skjer uavhengig av miljøpåvirkninger, mener forskerne at årsaken ligger i bienes gener.

Selv om forskernes resultater stammer fra eksperimenter i et lukket miljø, stemmer de godt med rapporter fra birøktere i USA.

Det har vært et årlig tap av bikolonier på mellom 30 til 40 prosent de siste 14 årene. .

Honningbier graf

Grafen viser hvordan den gjennomsnittlige levealderen til honningbier har blitt halvert siden 1970-tallet i USA. Størrelsen på boblene indikerer hvor stor populasjonen av biene har vært i de enkelte forsøkene.

© Anthony Nearman

Løsningen kan ligge i genene

Forskerne mener at den genetiske påvirkningen kan skyldes hastigheten i birøkteres utskiftning av nye bier.

Det er naturlig at birøktere erstatter bier når de blir eldre og dør, men denne prosessen går raskere i dag. Den gjennomsnittlige dødsraten blant bier har steget.

Det betyr i så fall at birøkterne har skapt en ond sirkel der bienes ­endrede genetikk og tidlige død skyldes en raskere etskiftning av kolonier - samtidig som biøkterne skifter dem ut raskere nettopp fordi biene dør tidligere.

Ytterligere forskning skal undersøke om tendensen gjelder i hele verden, og om det har noe med bienes gener å gjøre.

«Dette leder tankene mot en genetisk komponent», forklarer Anthony Nearman, som er doktorgradsstudent i entomologi, i en pressemelding.

«Hvis denne hypotesen er riktig, peker det også mot en mulig løsning. Hvis vi kan isolere noen av de genetiske faktorene, kan vi kanskje avle fram honningbier som lever lenger.»