Shutterstock

Bier kan lære pluss og minus

Et nytt eksperiment viser at bier kan lære å regne med pluss og minus. Det er første gang insekter utviser forståelse for regneregler.

En honningbie har en hjerne som er 20 000 ganger mindre enn din. Likevel kan den forholde seg til tall med en forbløffende sikkerhet.

Forsøk har vist at bien kan se forskjell på tall fra en til fire – og til og med begripe konseptet null, noe forskere bare har observert hos aper og papegøyer. Og et nytt eksperiment viser nå at bier ikke bare kan telle, men også lære å regne med både pluss og minus.

14 bier kom i træningslejr

Forskere fra RMIT University i Australia sendte 14 bier på treningsleir og lærte dem at fargen blå innebar at de skulle legge til én, mens fargen gul innebar at de skulle trekke fra én.

Biene ble sluppet inn i en Y-formet labyrint der de fikk valget mellom å fly til høyre eller venstre.

Utsikten til en dråpe sukkervann kan motivere bier til å lære å løse regnestykker med pluss og minus.

© Shutterstock

Før valget ble de presentert for et antall figurer i en bestemt farge, for eksempel tre blå kvadrater. Deretter kunne de velge å fly den riktige veien, som var markert med fire blå kvadrater, eller ta feil vei, som for eksempel kunne være markert med to blå kvadrater.

Hvis biene valgte riktig, ble de belønnet med en dråpe sukkervann, mens de ved feil valg ble straffet med den bitre smaken av kininvann.

Bier finner veien i matematisk labyrint

Forskerne lærte biene å regne ved å plassere dem i en Y-formet labyrint. Biene lærte raskt at fargen blå betydde pluss, mens gul betydde minus. En bie kunne derfor demonstrere regneevnene sine ut fra symboler i labyrinten.

© Shutterstock & Mikkel Juul Jensen

Pluss: Biene må legge til en

Blå symboler forteller bien at den skal legge til én. Den riktige veien er altså den til venstre i labyrinten, som er markert med tre blå kvadrater. Hvis bien velger riktig, blir den belønnet med sukkervann (grønt), mens den får bittert kininvann (rødt) hvis den svarer feil.

© Shutterstock & Mikkel Juul Jensen

Minus : Biene må trekke fra én

Gul betyr minus, og derfor må bien trekke fra ett kvadrat når den blir møtt av tre gule kvadrater. Her skal bien altså velge inngangen med to kvadrater til høyre i labyrinten for å få en porsjon sukkervann (grønt) som belønning.

Bier ble flinkere og flinkere

Det viste seg at biene ble mer og mer trygge på valgene under treningen. Til slutt svarte de riktig på over 70 prosent av oppgavene, noe som er mye bedre enn hvis de bare valgte et tilfeldig svar.

Forsøket viser at bier har overraskende evner for å lære abstrakte fenomener som symboler og matematikk, i hvert fall så lenge tallene ikke overstiger fem. Forskerne vil nå undersøke om de også kan klare større tallverdier.