Insekter

Flue

Verdens insekter er under press

Insekter er hjørnesteinen for mye av livet på jorden. Insekter er nemlig den mest mangfoldige dyregruppen på kloden, og de utgjør en viktig brikke i økosystemene våre. Mange planter er avhengige av insekter som bestøver dem. Dessuten er insekter næringskilde for en lang rekke dyr, inkludert fugler, frosker og øgler. De dyrene som har insekter på menyen, er ofte byttedyr selv, og dermed er insekter et viktig ledd i næringskjeden. Men verdens insekter er under press. Det anslås at omkring 40 prosent av alle insektarter opplever nedgang, og at en tredjedel av verdens insekter er direkte truet. Årsaken er antagelig en kombinasjon av tapte levesteder, klimaendringer og de insektgiftene som blant annet brukes i landbruket. Utforsk artiklene våre og følg vitenskapen om insekter her.

Hva kjennetegner insekter?

Insekter er kjennetegnet på å ha et utvendig skjelt, en såkalt eksoskjelett, en tredelt kropp, antenner og tre par bein. Dermed skiller de seg fra edderkopper og flått, som har fire par bein og todelte kropper.

De aller fleste insekter legger egg, men noen få insekter, som for eksempel bladlus, føder faktisk levende unger.

Hva spiser insekter?

Insektenes diett er avhengig av arten. Omkring halvparten av insekter spiser plantemateriale eller drikker plantesaft.

Voksne døgnfluer spiser ikke i det hele tatt og dør av sult når de når voksenstadiet. Ofte ender de imidlertid som mat før sultedøden inntreffer.

Noen insekter, som for eksempel knelere og marihøner, spiser andre insekter, mens veggelus og de fleste mygg drikker blod fra dyr og mennesker.

insekt som sitter på pinne

© Shutterstock

Insekter som mat

Det er flere insekter som kan spises av mennesker, og omkring to millioner mennesker spiser daglig de små krypene.

Insekter som for eksempel sikader og gresshopper har et høyt nivå av protein, vitaminer og mineraler. Derfor forskes det også på hvordan insektene kan brukes som et alternativ til ulike former for kjøtt.

Kjøttindustrien er en ressurs- og plasskrevende industri som står for en stor del av CO2-utslippene i verden. Og i takt med at befolkningen i verden stiger, vil det bli lagt ytterligere press på behovet for protein.

Gresshopper som mat

© Shutterstock

Det farligste dyret på kloden er et insekt

Det farligste dyret i verden er myggen, som tar livet av flere mennesker enn haier, slanger og edderkopper til sammen.

Det stikkende insektet er ansvarlig for en million dødsfall i året, siden den smitter med livsfarlige sykdommer som for eksempel denguefeber og malaria.

I tillegg til de mange årlige dødsfallene blir flere hundre millioner mennesker også syke hvert år etter møtet med det smittebærende insektet.

mygg

© Shutterstock