Hvorfor leker kattedyrene med byttet?

Det ser grusomt og brutalt ut når katten eller løven leker med byttet før de eter det. Hva er formålet med denne atferden?

katt med død fugl i munnen
© Shutterstock

Kattens lek med musen eller løvens lek med sebraen har mange funksjoner. Den gir blant annet dyret øvelse i å fange et levende bytte, og leken kan også være en form for trening – en test av nerver og reflekser – som gir dyret muligheten til å vurdere sine jaktevner. Men til en viss grad er det også en atferd som blir holdt i gang av dyrets egne jaktinstinkter. Når et rovdyr ser et flyktende byttedyr, vil det automatisk angripe. Hvis dyret ikke er sultent, blir angrepet halvhjertet og byttet unnslipper. Men dette påvirker rovdyrets jaktinstinkt, og så begynner det hele forfra igjen. Det er denne atferden som ligger til grunn for den nedslaktingen som for eksempel reven kan gjøre i en hønsegård. Hvis en rev angriper en flokk fugler i naturen, vil alle rømme så snart reven har fått tak i det første individet. I hønsegården kan ikke fuglene flykte, så jakten fortsetter til det ikke lenger er noen fugler som rører på seg og pirrer revens instinkter. Et annet viktig aspekt er at et rovdyr ikke vil sløse med energi. Når rovdyret har nedlagt byttet, blir det drept først når dyret er sikker på at det kan skje hurtig, effektivt og med minst mulig risiko for rovdyret selv. Derfor ser vi ofte at store katter holder det levende byttet fast i lang tid, helt til de har samlet nok krefter til å ta livet av det.