Shutterstock
Frø hopper i vand

Hvorfor hopper frosk?

Hvorfor nøyer ikke frosken seg med å gå på bena som de fleste andre dyrene? Finnes det noe spesielt formål med å hoppe?

Det finnes omkring 4000 forskjellige froske- og paddearter verden over, og det er stor forskjell på hvor mye de enkelte artene hopper og hvor mye de går. Generelt er det de artene som lever hovedsakelig i vann og har de lengste bakbena, som er flinkest til å hoppe og bruker denne teknikken mest. Men det betyr ikke at de ikke kan gå, for det kan alle frosker og padder. Hos de gode hopperne kan imidlertid bakbena være så lange i forhold til forbena at det blir for brysomt for dyrene å vandre av sted. Evnen til å hoppe er sannsynligvis oppstått som en tilfeldig, men gunstig bivirkning av evnen til å svømme. Lange, sterke bakben med stor svømmehud gjør dyret til en dyktig og rask svømmer. Brukes de samme bevegelser på landjorden, blir dyret en god hopper. Denne evnen er faktisk en stor biologisk fordel for froskene. På denne måten kan de nemlig komme seg unna fiendene sine raskt og effektivt. Paddene er mer kortbente enn froskene og langtfra så flinke til å hoppe. De må som regel enten skjule seg for fiendene eller utvikle spesielle forsvarsvåpen, som for eksempel giftkjertler.