Hvorfor har katten avlange pupiller?

Pupillen er en åpning som har til hensikt å justere lysmengden som slippes inn gjennom linsen og treffer netthinnen bakerst i øyet. I skarpt lys er pupillen nesten helt lukket, slik at øyet ikke skal skades av lyset, og når det er mørkt, åpner den seg mest mulig, slik at mulige fragmenter av lys kan registreres av de lysfølsomme cellene. Hos huskatten, som jager om natten, er pupillen avlang og spalteformet, noe den har felles med andre nattaktive jegere.

Nærbilde av katts avlange pupiller
© Shutterstock

Pupillen er en åpning som har til hensikt å justere lysmengden som slippes inn gjennom linsen og treffer netthinnen bakerst i øyet. I skarpt lys er pupillen nesten helt lukket, slik at øyet ikke skal skades av lyset, og når det er mørkt, åpner den seg mest mulig, slik at mulige fragmenter av lys kan registreres av de lysfølsomme cellene. Hos huskatten, som jager om natten, er pupillen avlang og spalteformet, noe den har felles med andre nattaktive jegere. Spalteformede pupiller fungerer som to gardiner som ved hjelp av lukkemuskler trekkes for eller fra avhengig av hvor mye lys øyet trenger å slippe inn. Når det er høylys dag, vil gardinene være nesten helt fortrukket, slik at lyset bare siver inn gjennom en smal sprekk, mens de når det er mørkt, vil være så totalt fratrukket at de nesten kan fremstå som trill runde. Man kan ikke si det sikkert hvorfor spesielt nattaktive dyr har spalteformede pupiller. Enkelte biologer mener at de gir øynene en større kamuflasjevirkning, mens andre er av den oppfatningen at de øker øyets evne til å fokusere. Nylig er to svenske biologer ved universitetet i Lund lagt frem enda et forslag til hvorfor spalteformede pupiller egner seg godt hos nattdyr. Biologene gransket øynene på en rekke forskjellige dyr og fant ut at nesten alle dyr med spalteformede pupiller i tillegg er utstyrt med en spesiell multifokuserbar linse i øyet. Linsen er inndelt i flere forskjellige soner, og hver sone er spesialtilpasset for å kunne fange opp lys med en bestemt bølgelengde. Multifokuseringslinsen gir nattaktive dyr et mye bedre fargesyn i skumringslys enn det dyr med ordinære linser har. Multifokuseringslinsens soner ligger som konsentriske ringer ut fra sentrum, noe som passer godt med en spalteformet pupill. I dagslys slipper en avlang pupill lyset inn til samtlige av linsens fokuseringssoner, og dermed er dyret sikret godt fargesyn også om dagen – noe det ikke ville hatt med en rund pupill i øyet.