Hva driver krabbene med på Christmasøya?

Den røde krabben på Christmasøya vandrer én gang i året fra jungelen ned til havet – og tilbake igjen. Hvorfor?

Krabbene på Christmasøya

Den røde krabben vandrer for å yngle

På Christmasøya i Indiahavet bor det cirka 120 millioner landkrabber som én gang årlig vandrer fra jungelen der de bor og ned til havet for å formere seg.

Vandringen skjer fra oktober til desember når regntiden har inntruffet. På det tidspunktet er det fuktig luft, og det gir krabbene de beste betingelsene under den fem til syv dager lange migrasjonen. Krabbene parer seg i små huler i strandsanden, og mens hannene drar tilbake til regnskogen, produserer hunnene egg.

Landkrabber legger egg i havet

Eggleggingen er tidsmessig tilpasset tidevannet på den måten at hunnene legger eggene i havet når forskjellen mellom flo og fjære er minst og det er trygt å krype ut i vannkanten for å legge eggene. Eggene klekkes straks de får kontakt med vann, og etter en måneds tid i havet kryper de små krabbene inn på land og starter på den ni dager lange marsjen hjem til regnskogen.

Mens krabbevandringene pågår, stenges mange av veiene på øya, slik at ikke altfor mange røde krabber skal bli kjørt i hjel.

Se den røde krabben vandre

Bli med til den røde krabbens verden, Christmasøya sør for Indonesia, og hør hva øyas navn har med jul å gjøre: