Shutterstock
rotte eksperiment forskning

Hvorfor brukes rotter i forsøk?

Rotter og mennesker er ikke så like. Hvorfor brukes de så ofte i medisinske forsøk?

På tross av liten ytre likhet har vi faktisk mange ting til felles med rottene. Rottens anatomi og kretsløp ligner i det store og hele på menneskets, og akkurat som menneskene nyter rottene et bredt utvalg av kjøtt, korn og grønnsaker. Samtidig utsettes rotter og mennesker for en rekke av de samme sykdommene – for eksempel er rottene også bærere av salmonellabakterien. Derfor egner de seg godt som testobjekter for nye medisiner. I tillegg har rottene en kort livssyklus, slik at forskerne raskt ser om avkom eller levealder påvirkes av forskjellige stoffer eller behandlinger. Rottene er dessuten svært formeringsdyktige, og det er lett å avle tilstrekkelig mange forsøksdyr. Endelig er størrelsen praktisk. Rottene er store nok til at man kan tappe en passende mengde blod av dem (i motsetning til mus) og små nok til at de er enkle å holde i bur (i motsetning til hunder).