Shutterstock
Kronhjorten brøl

Hvorfor brøler hjorten?

Kronhjorter brøler for å tiltrekke seg oppmerksomhet og vinne hunnenes gunst, spesielt i paringssesongen om høsten.

Hjortebukker brøler fordi de er brunstige og prøver å tiltrekke seg hunner – også kalt koller.

Fra september begynner hjortene å finne sammen med kollene etter at de har levd hver for seg siden forrige høst.

Deretter følger en periode med brunst på om lag tre måneder.

Hjortenes testosteronnivå stiger i takt med at mengden dagslys faller. Sædkvaliteten stiger også, og den når toppen fra slutten av september til slutten av oktober.

Kollenes brunst blir blant annet utløst av et stigende nivå av melatonin, som kommer som reaksjon på det tiltakende mørket. Kollene er i perioden oktober til desember bare i brunst i ett døgn om gangen, og derfor forsøker hannhjortene å pare seg så mange ganger som mulig med kollene i løpet av det døgnet.

Brøl skremmer vekk andre

Mens brunsten står på, brøler bukkene høylytt for å holde andre bukker unna og for å tiltrekke seg koller.

Bukkene har dessuten faste sølehull som de tisser og sprøyter sæd i før de ruller seg i sølen.

Kronhjort ruller sig i urintilsølet mudder

Hjortene brøler og ruller seg i søle med urin i paringssesongen.

© Shutterstock

Dermed får de en helt spesiell lukt som tiltrekker seg kollene og skremmer vekk rivalene.

Hjortebukkene danner ikke territorier slik råbukkene gjør, men forsøker å tilkjempe seg en gruppe av koller som den følger.