Shutterstock

Hvorfor besvimergeiter så lett?

Jeg har sett en videofilm med geiter som tilsynelatende besvimer og faller om hvis de blir skremt. Hvorfor gjør de det?

Geitene som besvimer hører til en spesiell stamme av tamgeiter, som vitenskapelig sagt kalles myotoniske geiter. Eller nervøse, strakbente eller epileptiske geiter. Plutselige bevegelser som gjør geitene redde, kan føre til at de stivner og velter over på siden og ser ut til å ha besvimt. Men ser man nærmere etter, har de likevel ikke mistet bevisstheten. Det er rett og slett bare muskulaturen som har gått midlertidig i baklås. Etter noen sekunder kan de som regel reise seg og løpe videre. Man kunne for så vidt trodd at geitene spilte død for å forvirre mulige fiender, men slik er det faktisk ikke. Det dreier seg i stedet om en arvelig muskellidelse som man har tillatt å bli bevart i avlsarbeidet med disse spesielle geitene.

Lidelsen skyldes mutasjoner i genene som koder for kloridkanalene i muskelcellenes membraner. Mutasjonene får kanalene til å miste yteevnen, slik at det oppstår en ubalanse i kloridkonsentrasjonen på begge sider av membranen. Derfor blir membranen mer følsom overfor aktiveringer av muskelen, og dette skaper økt risiko for at muskelen ikke gjeninntar en avslappet tilstand etter at den har vært sammentrukket, altså aktivert. Resultatet blir en stiv og fastlåst muskel som har mistet funksjonsevnen. Når geita blir skremt, stiger stressnivået som gjør at musklene blir lettere aktivert. Det kortvarige stresset betyr at dyrets muskler låser seg.