Shutterstock

Hvordan styrer elefanten snabelen sin?

Den kan løfte trestammer, løfte mat inn i munnen og sprøyte med vann. Men hvordan kontrollerer elefanten snabelen sin?

Snabelen er ikke bare elefantens mest ikoniske kroppsdel, den er også en av de viktigste. Snabelen brukes blant annet til å suge opp, drikke og sprøyte vann, til å gripe fatt i ting og til tunge løft.

For å få innsikt i snabelen har en tysk forskergruppe undersøkt elefantens ansiktsmotorikk og oppdaget en ekstra stor mengde nerver hos både indisk og afrikansk elefant.

Nervesignaler går til og fra ansiktsmusklene via et hjernesenter som er på størrelse med en vindrue og inneholder om lag 54 000 eller 63 000 nerveceller avhengig av om det sitter i hjernen på en indisk eller afrikansk elefant. Til sammenligning har mennesker omkring 8000 nerver i samme hjernesenter.

Store dyr har gjerne flere nerveceller enn små, men antallet er uproporsjonalt høyt. Bare delfiner, som er utstyrt med 85 000 nerveceller i hjernesenteret, slår elefantene.

Nerver kontrollerer 40 000 muskler

De aller fleste nervene i ansiktsmuskelhjernesenteret blir brukt til å kontrollere de opp mot 40 000 musklene i snabelen. Til sammenligning har vi mennesker bare omkring 650 muskler i hele kroppen.

Kombinasjonen av ekstremt mange nerver og muskler og nervenes evne til å samordne musklenes aktivitet betyr at elefanten kan bruke snabelen til mange typer oppgaver og løfte gjenstander på opptil 350 kilo.

63 000 nerver styrer opp mot 40 000 muskler i snabelen til den afrikanske elefanten.