Hvordan kan fjellgeiter stå på bratte fjellsider?

Har fjelldyr en spesielt god balanseevne eller en annen fordel som gjør dem i stand til å stå i nesten loddrette fjellsider?

Smale og harde kanter på fjelldyrenes klover gjør dem i stand til å stå på selv små ujevnheter i fjellveggen.

© FEDERICA GRASSI/GETTY IMAGES & ALAMY/ALL OVER

Rundt om i ulike fjelltrakter i verden finnes det en lang rekke pattedyr som har spesialisert seg på å leve på bratte klipper og fjellskråninger.

Snøgeiter, steinbukker og gemser kan hoppe og klatre på nesten loddrette fjellvegger med stor letthet.

Ingen høydeskrekk

Det viktigste klatreverktøyet er føttene, som er forsynt med veldig harde klover som gjør at de kan bruke selv veldig små ujevnheter i fjellet som støtte.

Samtidig lider dyrene verken av svimmelhet eller høydeskrekk og har en usedvanlig velutviklet balanseevne.

Dessuten har de en relativ kort og kompakt kropp som gjør at de lettere kan snu seg på smale klippeavsatser.

Dyrene kan faktisk falle

Men dyrene er ikke ufeilbarlige. Iblant mister de fotfestet og faller.

Studier har vist at flere voksne dyr hadde sammenvokste beinbrudd som tyder på tidligere fall.

Noen arter har så små klover at alle fire bein kan stå i en sirkel på 5 cm i diameter.

Sklisikre klover er delt i to

Klovene kan spres fra hverandre og dermed øke det arealet som kommer i kontakt med underlaget.

Kantene på klovene er smale og harde, slik at de kan kiles inn i små revner og stå på små framspring.

Fotsålen i midten av kloven er myk og gir etter. Det gjør kloven sklisikker.