Hvor store rovdyr kan det finnes på land?

Eksisterer det noen størrelsesgrense for kjøttetende pattedyr som lever på land?

Bears

Alle rovdyr på landjorden står overfor energimessige utfordringer med hensyn til hvor store de kan bli. Jo mindre energibehov de har, desto større kan de vokse seg hvis det for øvrig finnes passe store og ellers egnede byttedyr i miljøet der de holder til.

Krypdyr har et lavere energibehov enn pattedyr fordi de henter varme fra omgivelsene og ikke må ta av egen energi for å produsere varme. For eksempel har et krypdyr som veier én kilo, behov for bare syv prosent av matinntaket til et like tungt pattedyr som bruker energi på å holde oppe en temperatur på cirka 39 grader.

Store pattedyr nedlegger store byttedyr

Når pattedyr når en vekt på 20–25 kilo, kan det som regel bare få dekket behovet for energi ved å nedlegge byttedyr som er like store eller større enn det selv. Fordelen ved å nedlegge et stort bytte ligger i at rovdyret får tilgang til mye mat og energi på en gang. Ofte har rovdyret mat til mange dager i ett eneste byttedyr, og det har utviklet en atferd som lar det ete voldsomt store kjøttmengder og deretter skjule restene for andre dyr. Skulle store rovdyr ha levd av smådyr, ville ikke døgnet ha vært langt nok til å skaffe seg nødvendig energi.

Biologer ved Institute of Zoology i London har beregnet hvor store kjøttetende pattedyr kan bli når man vet hvor høyt stoffskifte og matinntak de har. De kom til en øvre grense på 1100 kilo. Det er en del mer enn isbjørnen, der hannen veier cirka 500 kilo, og tilsvarer nesten vekten av bjørnen Arctodus simus som døde ut for 20 000 år siden. En vekt på 800–1000 kilo gjorde den til det største kjøtt-etende pattedyret på land.