Hvor mye kan en elefant drikke?

Jeg har hørt at en elefant drikker 200 liter vann i døgnet. Er det riktig? Og hva bruker den alt vannet til?

Elephant drinking

Vann er en forutsetning for alt liv på Jorden. Vann er nemlig absolutt nødvendig for livets byggesteiner og er det som gjør deres reaksjoner og bevegelser i organismen mulig. Som regel består levende organismer av minst 50 prosent vann. Vevet kan godt tåle en viss dehydrering, men blir vanntapet for stort, går de kjemiske og biokjemiske reaksjonene i stå.

Landlevende dyr er stilt overfor den spesielle utfordringen at de i tillegg til det vannet de mister gjennom urin og avføring, nesten også alltid vil miste vann til luften gjennom fordampning fra overflaten av huden og luftveiene. Jo varmere og tørrere dyrenes levested er, desto større vil fordampningen være. Dyrene kan imidlertid motvirke vanntapet ved å drikke og innta vannholdig føde. De fleste overopphetede dyr har til og med et spesielt stort vanntap fordi de ved å gispe eller svette aktivt utnytter at fordampning krever energi og dermed virker nedkjølende.

Elefanter er de største landlevende dyrene på kloden, og selv om den store, tønneformede kroppen gir dem en relativt liten overflate, mister de fortsatt store mengder vann ved fordampning, bl.a. fordi de også ofte lever i svært varme og tørre omgivelser. Elefanter kan derfor godt drikke over 200 liter vann om dagen. Det foregår som regel på den måten at de gjentatte ganger suger 5–10 liter vann opp i snabelen og fører den til munnen, der den tømmes. En tørst elefant kan drikke over 100 liter i løpet av få minutter, men som regel er vanndrikkingen spredt over hele dagen.

Elefanter kan dessuten være ganske kresne i valg av vannhull. Observasjoner viser at de klart foretrekker vannhull med et høyt innhold av mineralsalter, særlig natrium.