Hvor mange dyrearter finnes det?

Biologene fortsetter tilsynelatende å oppdage nye dyr. Har man noe tall på hvor mange dyrearter som eksisterer?

Antall dyrearter er det umulig å fastslå helt nøyaktig.

Både fordi det hele tiden blir oppdaget nye dyrearter, særlig innenfor grupper som insekter og virvelløse dyr, og fordi det for mange dyregruppers vedkommende aldri har vært gjort noen forsøk på å foreta en total opptelling av hvor mange arter som egentlig er vitenskapelig beskrevet.

Og det eksisterer ingen felles database for artene.

Antallet arter er for øvrig også avhengig av hvordan man definerer en dyreart.

Dette er et område der det på ingen måte er full enighet blant forskerne.

Man gjør regning med at det på det nåværende tidspunktet er beskrevet rundt én og en halv til to millioner forskjellige dyrearter.

Blant disse er insektene den overlegent største, for det er nemlig funnet minst 1,2 millioner forskjellige insektarter.

I den andre enden av skalaen finner man de svært små artsgruppene som for eksempel dolkhalene, som bare omfatter fire forskjellige arter.

Nå er det selvfølgelig forskjell på hvor mange ulike arter som er funnet og beskrevet, og hvor mange arter som faktisk finnes i alt.

Det sier seg selv at det er vrient å vite hvor mange arter man har igjen å oppdage.

Helt fra midten av 1800-tallet da den britiske biologen Richard Owen uttalte at man etter hans mening nå hadde oppdaget majoriteten av alle dyr som fantes, har forskerne kontinuerlig måttet revurdere antagelsene om det samlede antall dyrearter på Jorden.

Hver gang et nytt område blir undersøkt i detalj eller med nye metoder, viser det seg at antallet arter som avdekkes, er mye større enn ventet.

Man kan knapt riste på et tre i regnskogen uten at det ramler ned en art ingen har sett før.

Selv de forsiktigste vurderingene om det totale antallet arter, regner med at vi til nå maksimalt har funnet halvparten av alle eksisterende dyrearter.

Andre hevder at det godt kan eksistere så mange som 100 millioner forskjellige dyrearter.