Hvor mange dyr finnes det?

Er Jorden blitt utforsket overalt, eller kan forskerne ennå vente å finne nye dyrearter? Hvor mange arter kjenner vi til i dag?

© Shutterstock

Hver gang det blir oppdaget en ny dyreart, lages det en formell vitenskapelig beskrivelse av den. Denne beskrivelsen offentliggjøres i et vitenskapelig tidsskrift, og samtidig får det nye dyret et navn. Dette er en forholdsvis langsom prosess – det kan gå mange år fra et dyr blir oppdaget til det blir beskrevet og dermed offisielt anerkjent. Det har ført til at vår viten om hvor mange dyrearter det finnes, hele tiden ligger flere år på etterskudd slik at man aldri kan angi det nøyaktige antallet arter. I tillegg kommer det at det stadig blir oppdaget nye dyrearter – jordkloden er slett ikke så godt utforsket som man kunne tro. Det går lenge mellom oppdagelsene av nye store arter, men det skjer ofte at forskerne finner ukjente små arter. En av de største artene som er funnet i nyere tid, er den 4,5 meter lange haien megamouth, fanget ved en tilfeldighet i 1976. De aller fleste av de artene vi kjenner i dag, tilhører de såkalte leddyrene, det vil si insekter og krepsdyr samt en lang rekke mindre grupper. De teller til sammen mer enn en million arter – og av dem tegner billene seg alene for over 350 000 forskjellige arter. I den andre enden av skalaen finner vi en rekke dyregrupper som omfatter færre enn 100 forskjellige arter. Forskerne er vilt uenige om hvor mange arter det gjenstår å oppdage. Noen mener at vi har funnet mesteparten av de dyreartene som Jorden er hjemsted for, mens andre mener at vi bare så vidt har skrapt på overflaten, og at det trolig er flere millioner arter som vi ennå ikke kjenner til. Vurderingene går fra en eller to millioner manglende arter til over 100 millioner.