Hvor langt kan elgen svømme?

Jeg har hørt at elgen er en god svømmer, men har vanskelig for å tro det. Den ser jo så klosset ut. Hvor flink er elgen til å svømme?

closeup av elg som svømmer
© Shutterstock

Elger er svært utholdende svømmere som kan tilbakelegge flere kilometer. Det hender for eksempel at svenske elger svømmer til Danmark en tur, og selv på det smaleste punktet mellom de to landene er avstanden minst fire kilometer. Den reelle turen er antakelig enda lengre fordi dyrene vil sky bebyggelse og folk. Som alle andre hovdyr er elgen planteeter, men den er spesielt glad i vannplanter. Noen vannplanter kan den få tak i ved simpelthen å vasse ut på grunt vann, stikke hodet under vannet og bite dem av. Men det er en grense for hvor mange vannplanter elgen kan få tak i på den måten. Elgen har lært å svømme fordi det øker aksjonsradiusen betraktelig og gjør den dermed i stand til å finne flere planter. Elgen er for øvrig også en glimrende dykker. Den kan dykke ned til tre–fire meters dyp for å ta en munnfull vannplanter, og den kan oppholde seg under vann i to–tre minutter. Da elgen normalt er sky, er det mange som ikke vet at den er en så dyktig svømmer, selv ikke i områder med en stor elgbestand. Det kan være forklaringen på at noen mennesker forveksler dem med sjøslanger. En svømmende elg ligger lavt i vannet, og den lange snuten og den krumme ryggen kan lett forveksles med et uhyre.