Hvor lange er muldvarpganger?

Hvor lange systemer av ganger kan en muldvarp grave, og er det forbindelse mellom gangene til flere dyr?

Forstyrret jord som viser hvor muldvarpganger er bygget
© Shutterstock

Muldvarpene er ikke særlig selskapelig anlagt, og hvert dyr har vanligvis sitt eget tunnelsystem. Utformingen og størrelsen varierer i ekstrem grad og avhenger blant annet av jordsmonnet, nedbørmengden og antall meitemark og andre smådyr som muldvarpen lever av. En enkelt muldvarps ganger kan dekke opptil 7000 kvadratmeter og være flere hundre meter lange. Systemet pleier å bestå av en rekke ganger like under bakken, samt noen som går dypere og kan ligge i så mye som seks nivåer under hverandre. Gangene er utvidet ekstra her og der, og et eller annet sted i systemet, helst under eller rundt røttene til et stort tre, finner man et større oppholdsrom og fødestue. Selv om det ikke pleier å være forbindelse mellom dyrenes ganger, kan det i områder med mange individer finnes felles ganger som alle bruker, særlig hvis gangene fører til en vannkilde.