Hvor høyt kan dyr brøle?

Dyr kommuniserer blant annet ved hjelp av lyder. Hvilket dyr lager mest støy?

Isbjørn som brøler
© Shutterstock

Et av landjordens mest støyende dyr er den afrikanske løven. Hannens dype brøl brukes til å markere flokkens territorium, og avhengig av vær og vind kan det høres to–tre kilometer unna. Det samme gjelder flodhestens brøl, som også kan oppfanges av artsfeller under vann. Andre dyr med gode stemmer er hjortene, ikke minst kronhjorten. Hannen kan høres en kilometer unna i skogen. Primatene er som helhet også temmelig høyrøstede, og ingen slår de søramerikanske brøleapene. Hannene kan høres tre kilometer gjennom skogen og opptil fem kilometer over vann. Krokodillene og alligatorene er heller ikke kjent for å legge bånd på stemmeprakten. Den mest støyende er visstnok den amerikanske alligatoren. Å stå ved siden av en brølende alligatorhann er blitt sammenliknet med å stå ved siden av et enmotors fly med motoren i gang. Men det er hvalene som har rekordene. Blåhvalen og finnhvalen kan frembringe lyder med en styrke som er målt til 188 desibel, vesentlig mer enn et jetfly som starter. Disse lydene er med sikkerhet blitt registrert 850 kilometer unna. Det overgås imidlertid av spermhvalen og narhvalen, som kan frembringe korte lyder med en styrke på nesten 200 desibel, kraftig nok til å drepe mindre vanndyr. Men akkurat hvordan disse voldsomme lydene blir lagd, er det ingen som vet.