Shutterstock

Hvilket virveldyr kan leve lengst?

Noen arter av muslinger kan bli veldig gamle, og polyppdyr kan nærmest leve uendelig, men hva er aldersrekorden for virveldyr som oss selv?

1. Håkjerring

© Doug Perrine/NaturePL

392 år

Håkjerringa kan antagelig nå en levealder på opp mot 400 år og er dermed det lengstlevende virveldyret vi kjenner. Med en nyutviklet metode analyserte forskere ved Københavns universitet i 2016 øyelinsene fra en rekke håkjerringer, og den eldste hadde antagelig nådd en alder på hele 392 år.

2. Aldabraskilpadde

© Shutterstock

255 år

I 1757 kom en ung aldabraskilpadde til et indisk landsted eid av briten Robert Clive. Hannskilpadden fikk navnet Adwaita og levde på landstedet fram til 1875, da han ble gitt til Alipore dyrehage i Calcutta. Her døde han i 2006 av leversvikt, antagelig i en alder av 255 år.

3. Oransje sagbuk

© Diarmuid/Alamy/Imageselect

230 år

Den newzealandske biologen Peter Horn undersøkte i 2019 øresteinene hos en rekke fisk av arten oransje sagbuk, som også kalles soldatfisk. Ved å sammenligne øresteinenes lag med karbon 14-dateringer fastslo han at den populære matfisken kan bli opptil 230 år.

4. Grønlandshval

© Martha Holmes/NaturePL

211 år

I 1999 ble 48 grønlandshvaler aldersbestemt ut fra prøver av aminosyrer i øyevevet. Den eldste hadde en sannsynlig alder på 211 år. Bardehvalenes lange liv skyldes kanskje en egen evne til å annullere genfeil slik at de unngår kreft.

5. Sebastes aleutianus

© Shutterstock

205 år

Den amerikanske biologen Kristen M. Munk aldersbestemte i 2000 en rekke eksemplarer av Sebastes aleutianus, en fisk i uerfamilien. Fiskene var fanget på flere hundre meters dyp utenfor kysten av Alaska. Lagene i øresteinene sine viste at den eldste var 205 år gammel.