Hvilket nålevende dyr har forandret seg minst?

Dyr forandrer seg gjennom evolusjonen, men hvilket dyr har endret seg minst?

Notostraca

Hvis en dyreart lever i et stabilt miljø og har utviklet en utforming og et levesett som gjør at endringer ved dyrene ikke stimulerer til økt overlevelse og forplantning, kan arten forbli uforandret gjennom mange millioner år.

Det dyret som evolusjonsbiologene regner for å ha endret seg minst gjennom tidene, er skjoldkrepsen, som er et ferskvannskrepsdyr som lever i mindre tjern og finnes over det meste av verden.

Atlantic horseshoe crab

Skjoldkrepsen har et tre til fem centimeter langt ryggskjold og cirka 50 par ben på en leddelt kropp. Det er funnet rundt 200 millioner år gamle fossiler av skjoldkreps som er umulige å skjelne fra dyrene som lever i vår tid. Biologene sier at skjoldkrepsen er et eksempel på et levende fossil. Selv om dagens dyr ser ut som sitt fossile opphav, er det lite trolig at det overhodet ikke har skjedd noen forandringer. Fossilene består jo bare av et dyrs harde deler og gjenspeiler verken de indre organene eller dyrets atferd.

Turtles

De skjoldbærende dolkhalene er en annen dyregruppe med svært levedyktig kroppsbygning, for de nålevende dolkhalene har en slående likhet med 450 millioner år gamle fossiler. En av de få endringene går ut på at det er færre ledd i bakkroppen. Skilpaddene har også utviklet seg med lav hastighet, for skallet og andre kroppslige grunntrekk er funnet i over 200 millioner år gamle fossiler.